खास पावसासाठी - पुन्हा पाऊस येईल..

Submitted by माउ on 27 April, 2018 - 01:04

पुन्हा पाऊस येईल..मन खुलं खुलं होईल
तुझ्या माझ्या आठवणींचं अंगण ओलं होईल..

पुन्हा वादळी हवा.. पुन्हा भरतील रिते ढग
तुझ्या ओल्या केसात हरवेल पुन्हा माझं जग

मन काचेवरचा थेंब..पुन्हा वाहत जाईल
तुझा ओला हात तेव्हां त्याला मिठित घेईल

पुन्हा विझतील तारे..पावसानं भिजेल बघ चंद्र
पुन्हा स्वप्न जागवेल, तुझी सांभाळ जरा रात्र

झरत राहूदे पाउस...तू पुन्हा आवरून घे
तुझं स्वप्न ओलं पापणीत, सावरून घे..

-रसिका

Groups audience: 
Group content visibility: 
Use group defaults