राबत्याचा प्रश्न अपुल्या...

Submitted by सत्यजित... on 29 March, 2018 - 21:24

सांधते मिसऱ्यास मिसरा,ही गझल जंजीर नाही
राबत्याचा प्रश्न अपुल्या, तेवढा गंभीर नाही!

काळजाला भेदणारा एकसुद्धा तीर नाही??
ही तुझी नाही नजर की ही तुझी तसवीर नाही!

या तुझ्या बागेत माळ्या,फेरफटका मारल्यावर
पाहिली झाडे नि कळले,ही तुझी जागीर नाही!

एवढ्यासाठीच जमते चांगले त्याचे नि माझे
मी कुणी नाही पुजारी अन् कुणी तो पीर नाही!

लेखणी त्याची असो वा,लेखणी माझी असेना
मी कुणी गालीब नाही,अन् कुणी तो मीर नाही!

बांधले नाही कधी मी,एकही घरटे स्वतःचे
कोणत्याही ईश्वराने बांधले मंदीर नाही!

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

एवढ्यासाठीच जमते चांगले त्याचे नि माझे
मी कुणी नाही पुजारी अन् कुणी तो पीर नाही!

सुंदरच ...

छान मस्त जमलीये....

पण..
बांधले नाही कधी मी,एकही घरटे स्वतःचे
कोणत्याही ईश्वराने बांधले मंदीर नाही!
समजवा