सैल नसू दे मिठी जराही!

Submitted by सत्यजित... on 1 February, 2018 - 09:02

अंगांगाची झाली लाही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

मेघामाजी उनाड तडिता
तू सागर मी अवखळ सरिता
मला वाहू दे तुझ्या प्रवाही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

पदरामधुनी लबाड वारा
घिरट्या घालत फिरे भरारा
गंध तनुचा दिशांत दाही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

माझ्याशी तर वाद घालते
मला नाही,ते तुला सांगते
पायामधली पैंजण काही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

रोम-रोम रोमांचित होवू
स्पर्शच केवळ स्पर्शच लेवू
अधरा दे अधरांची ग्वाही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

चंद्रसरींनी चिंब भिजू दे
तुझे चांदणे मनी रूजू दे
धरेस दुसरे नकोच काही...
सैल नसू दे मिठी जराही!

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर ...