संभ्रमाच्या किनारी..

Submitted by माउ on 16 January, 2018 - 21:27

अंतरी दाटून येते सावल्यांचे गूढ गाणे..
ना कळे कसले असे हे जाणिवांचे दूर जाणे..
संभ्रमाच्या किनारी ओढलेली नाव आहे..
एकाच ह्या निमिषात येथे का सुखाचे गाव आहे?

कोणत्या वाटेवरी ह्या स्वप्न थोडे सांडते?
मांडलेल्या डावातील श्वास माझे कोणते
प्रश्न सोपे काळजाचे उत्तरांचा दिखाव आहे
एकाच ह्या निमिषात येथे का सुखाचे गाव आहे?

मी जगाया लागलो की पावले मागून येती
ही जुन्या कुठल्या जगाची मंदशी चाहूल होती?
बाण नजरेतून तिने सोडला भरधाव आहे
एकाच ह्या निमिषात येथे का सुखाचे गाव आहे?

-रसिका

Group content visibility: 
Use group defaults