व्रुश्चिक राशीच्या मुलाने व्रुश्चिकेच्या मुलिशी लग्न केल्यास काय फायदे आणि तोटे आहेत?

Submitted by scorpion.p on 15 November, 2017 - 01:13

व्रुश्चिक राशीच्या मुलाने व्रुश्चिकेच्या मुलिशी लग्न केल्यास काय फायदे आणि तोटे आहेत?
ज्योतिष-पत्रिका यान्चा विचार करता हा विवाह करावा की करु नये?

विषय: 
Group content visibility: 
Use group defaults