वडील

Submitted by वृन्दा१ on 13 November, 2017 - 11:48

शब्दाचं स्पेलिंग ठरवूनसुद्धा
एकदाही चुकत नाही
हात थरथरला तरी
अशुद्ध लिहिणं जमत नाही
पण नजरेतली अबोल शाबासकी नसेल
तर सारंच ठरतं व्यर्थ
बदलून गेलेत आता
सगळ्या शब्दांचेच अर्थ

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

अतितरल !

सुंदर.