भ्रांत

Submitted by Shivkamal on 13 November, 2017 - 01:45

धुवांधार पावसात
गाव दडला घरात
पावसाचा मोर नाचे
थुई थुई अंगणात
पीक आलंय दाण्यात
पाणी साचलं शेतात
धड धड काळजात
उरलं नशीब हातात
धार आलीया पात्याला
(विळा)परि लागेना थोटाला
लागे आस त्या भोळ्याला
गाडी चवड दाण्याची
कधी लागेल ओट्याला

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर !!!