कोपरा

Submitted by शिवाजी उमाजी on 27 September, 2017 - 02:46

कोपरा...

एकांताचा
एकुलता एक
भन्नाट
कोपरा असावा,
पसरावे कधी
ऐसपैस पसाऱ्याने
निवांत एकट्याने
हलू नये...चुकूनही
चुकत नाहीत
माणसे जोवर...
रहावे स्थितप्रज्ञ
वटवृक्षा सारखे...

©शिवाजी सांगळे

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults