खेळ शब्दांचा - २ - घरगुती वापराच्या वस्तू

Submitted by संयोजक on 25 August, 2017 - 22:05

खेळ शब्दांचा - २ - घरगुती वापराच्या वस्तू
आपण नेहमी वेगवेगळ्या प्रकारांचे झब्बू खेळत असतोच. कधी पत्त्यांचा , कधी गाण्यांचा तर कधी म्हणींचा. या गणेशोत्सवात आपण खेळणार आहोत शब्दांचा झब्बू. प्रकार सोप्पा आहे एकदम. दररोज एक विषय असेल. त्याला धरून आपण झब्बू खेळायचा आहे. या उपक्रमातून आपण खेळ तर खेळणार आहोतच त्याचबरोबर वापरात असलेले किंवा नसलेले असे मराठी शब्द वापरणार आहोत. काहींना सगळे शब्द माहिती असतील तर काहींना नवीन शब्द कळतील आणि त्यांचा आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयोगही करता येईल.
काही नियम :
१) संयोजक दर दोन दिवसांनी एक विषय देतील.
२) त्या विषयावर आधारित पहिला क्लू देतील.
३) तो क्लू वापरून त्या विषयावर आधारित शब्द लिहायचा.
४) जो सगळ्यांत आधी बरोबर शब्द लिहील तो पुढचा क्लू देणार.

दुसरा विषय :
घरगुती वापराच्या वस्तू

(वस्तूंची नावे मराठी असावीत असे पहा)

पहिला क्लू :
घरात हळदीकुंकू असेल तेव्हाच ही बाहेर काढली जायची. पण प्रत्येक घरात ही (आणि हिची एक बहीण ) असणारच.
अ - - - -

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

समई

छडी की काय?
स्पेशल सहा अक्षरी छडी कसली?

correct!

हा घ्या पुढला क्लू -
- मी आहे लहान पण माझी किर्ती महान. मी नसेल तर घरामध्ये ठिकठिकाणी अडेल काम.
XXXX (चार अक्षरी देवनागरी शब्द. मूळ शब्द इंग्रजी आहे. उदा. टेबल - Table)

सेलफोन
( घरात ठिकठिकाणी काम अडेल कारण सवयी प्रमाणे लगेच फेसबुकवर शेअर / अपलोड करता येणार नाही, आणि ते केल्या शिवाय आपण पुढे जात नाही.)

नॉय.
ही गोष्ट पावलापावलाला समोर लागते.
कापडापासून बनवलेली असते.
इलेक्ट्रॉनिक्स नाहीय.
स्वयंपाकघरात तर अगदी मिनिटांगणीक हवीच.

- मी आहे लहान पण माझी किर्ती महान. मी नसेल तर घरामध्ये ठिकठिकाणी अडेल काम.
XXXX (चार अक्षरी देवनागरी शब्द. मूळ शब्द इंग्रजी आहे. उदा. टेबल - Table)

पाच अक्षरी फारसा वापरला न जाणारा शब्द
सगळ्या जगाला नकोसा झालेल्या तरी सक्षम पर्याय न सापडलेल्या वस्तूचे/मटेरीअलचे (जुन्या काळच्या) बोलीभाषेतले नाव
मी माझ्या आज्जीच्या तोंडी बऱ्याच वेळेला ऐकलेले.... नंतर फारसे ऐकिवात नाही

Pages