वेदनेचे बाळ...

Submitted by राजेंद्र देवी on 20 August, 2017 - 23:23

वेदनेचे बाळ...

माहीत नाही किति काळ
सांभाळीत आहे वेदनेचे बाळ

कधी हसणारे, कधी रडणारे
पिच्छा ना सोडनारे, पदराआड दडनारे
माहीत नाही किति काळ
सांभाळीत आहे वेदनेचे बाळ

किती आर्जवे केली
मिन्नतवारी फुकाच गेली
सोशित असते तीन्ही त्रिकाळ
सांभाळीत आहे वेदनेचे बाळ

सुख दिले सुखासुखी
दु:खाचे घास माझ्या मुखी
कुरवाळल्या जखमा लडीवाळ
सांभाळीत आहे वेदनेचे बाळ

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users