हारलो कधीही नाही मी जिंकण्याचा इरादा मी...

Submitted by निखिल झिंगाडे on 2 August, 2017 - 00:50

हारलो कधीही नाही मी
जिंकण्याचा इरादा मी...

बुध्दीबळाचा पट जीवन हे
वजीर होई तो प्यादा मी...

विसरेन ना कधीच आता
आठवणी रमेल जादा मी...

सोडला गाव तूझ्या साठी
तूटलाच जो ना वादा मी...

नामर्दा अन्याय थांबव हा
छळू नकोस..तिचा दादा मी...

रात्र ही वैऱ्याची जागा रहा
लढेन तुझ्यासाठी सर्वदा मी...

तूच आहे गझल तूच कविता
न ऐकला एक तो कशिदा मी...

आत्म्याला दुःख न मरणाचे
आहे तुझ्या सवे सदा मी...

Group content visibility: 
Use group defaults