चांदोमामा

Submitted by शिवाजी उमाजी on 9 July, 2017 - 22:49

चांदोमामा

चांदोमामा चांदोमामा थकलास का?
टाॅवरच्या मागे लपलास का?

टाॅवर आता झाला गगनचुंबी
नात्यात पण वाढली बघ लांबी

एकद वेळी अंगणात येउन जा
कधीतरी आमच्याशी खेळून जा

© शिवाजी सांगळे, मो. +91 9545976589

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults