पुन्हा पुन्हा फुलायचे

Submitted by द्वैत on 6 June, 2017 - 03:28

कधी जरा हसायचे
कधी जरा रुसायचे
कळे मला सखे तरी
पुन्हा पुन्हा फसायचे

उगाच शान्त सन्यमी
कशी तरीच वाटतेस
उगाच खोड काढूनी
पुन्हा पुन्हा छळायचे

कुठे कशास शोधू मी
ते सुख पुण्य काय ते
तुझ्या सवे आता सखे
पुन्हा पुन्हा हसायचे

कशा हवा वसन्त तो
फुलास ह्या फुलावया
प्रिये आता मिठीत ह्या
पुन्हा पुन्हा फुलायचे

_ द्वैत

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users