अजून काही..

Submitted by राजेश काळभोर on 31 May, 2017 - 01:37

दुलईत स्पंदनांचे, मधु श्वास अजून काही ..
उरलेत मोगऱ्याचे, आभास अजून काही ..!

रात्रीस चंद्र तारे सांगून काय गेले.?
देहात चांदण्यांचे मधु मास अजून काही..!

गुंतून पार गेले श्वासात श्वास आपुले..
अधीरे ओठ घेती अधमास अजून काही..!

समजून घे बहाणे लडिवाळ डोळ्यांतले..
नजरेत गोड माझ्या निश्वास अजून काही..!

ही पहाट द्वाड आहे दारात थांबलेली..
खोळंबल्यात रात्री उशास अजून काही..!

बदलली न कूस अजूनी, मिठीही घट्ट माझी..
ग मजला तुझ्या क्षणांचे हव्यास अजून काही.. !

_________________ राजेश काळभोर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users