य़ेथे भल्याभल्याची लागून वाट गेली...

Submitted by बाळ पाटील on 19 May, 2017 - 00:12

वाकून नम्रतेने सांगून वाट गेली
आहे वळण पुढे हे दावून वाट गेली

संकेत पाळणे हा संकेत एक आहे
येथे भल्याभल्यांची लागून वाट गेली

वाटेस भेटणार्या वाटा अनेक होत्या
" भुलशील हाय वेड्या "बोलून वाट गेली

येथे कितीे फुलांचे निर्माल्य साठलेले
येथे किती युगे ती पाहून वाट गेली

काटेकुटे जरी हे लोटून दूर द्यावे
उखडू नयेत वाटा , सुचवून वाट गेली

थकलीत पावले अन् हातात ही शलाका
मी संपलो तरी ना संपून वाट गेली
_बाळ पाटील

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

कविता मस्तच पण शेवटी मी संपलो तरी ना संपून वाट गेली हे खटकते मी संपलो तरीही अजूनही वाट उरली हे योग्य होईल असे वाटते
प्रमोद जोशी

>>>येथे कितीे फुलांचे निर्माल्य साठलेले
येथे किती युगे ती पाहून वाट गेली>>>खासंच!