मी

Submitted by मीनल कुलकर्णी on 31 March, 2017 - 22:33

मी
आजकाल मी स्वतःलाच भेटत नाही
या माणसांच्या गर्दीपासून
पळते आहे दूर कुठेतरी....
माझीच ओळख अजून
मला पटलेली नाही
कोण आहे कोण मी ??
या जगण्याच्या शर्यतीत
हरवून बसले आहे
स्वतःचचं अस्तित्व
इथे पंख छाटलेल्या
पक्षाला हक्कच नाही
स्पर्धेत भाग घेण्याचा
अन् घेतलाच तर
सारेजण जातील
त्याला पायदळी तुडवून
मी पण त्यातलीच एक ??
की मीही चालले आहे
खुरडत खुरडत त्या पक्षाप्रमाणे
या दुनियेची तमा न बाळगता
फक्त अंतिमरेषेकडे लक्ष ठेऊन.......
- मीनल

प्रांत/गाव: 
Group content visibility: 
Use group defaults

इथे पंख छाटलेल्या
पक्षाला हक्कच नाही
स्पर्धेत भाग घेण्याचा
अन् घेतलाच तर
सारेजण जातील
त्याला पायदळी तुडवून
मी पण त्यातलीच एक ??
की मीही चालले आहे
खुरडत खुरडत त्या पक्षाप्रमाणे
या दुनियेची तमा न बाळगता
फक्त अंतिमरेषेकडे लक्ष ठेऊन.......>>>मस्तच सुंदर कविता. "युजलेस " पण छान.

Thank u all