ताऱ्यांची परी तू....

Submitted by Ssshhekhar on 29 March, 2017 - 08:05

ताऱ्यांची परी तू....
कधी चिंब पावसात भिजलेली रात्र तू
कधी या मना मध्ये निजलेली शांत तू
ओथांबूनी पाण्यावर कधी कधी वाहते
कधी कधी खुदकन गालामध्ये हसते
ताऱ्यांची परी तू...
फिरते चोहीकडे असे हे फुलपाखरू तू
किती हे रंग तुझे मनामध्ये साठवू
कडक ह्या उन्हातल्या थंडगार वारा तू
कधी कधी चिंब अश्या पावसाच्या धारा तू
ताऱ्यांची परी तू...
मनात टोचणारे बोथट ते टोक तू
ही नाजरेची भाषा माझ्या घे समजून तू
ताऱ्यांची परी तू....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users