वडील

Submitted by वृन्दा१ on 23 March, 2017 - 11:50

शब्दांचा कल्पवृक्ष
तुम्ही माझ्यासाठी लावलाय
त्यातून आता फक्त अश्रूच झरतात
त्याच जुन्या जखमा
आत खोलवर चरतात

विषय: 
शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults