पैस ...

Submitted by कविता क्षीरसागर on 18 March, 2017 - 23:37

केवढा हा भव्य
अनुपम्य सारा
विश्वाचा पसारा
मांडे कोण ?

सृष्टीचे नवल
घालोनिया जन्मा
स्वतः तो अजन्मा
आहे कोठे ?

नजरे पल्याड
किती तरी गोष्टी
क्षीण वाटे दृष्टी
विज्ञानाची

शोध चालू आहे
ज्ञानियांचा नित्य
आदीमाचे सत्य
गूढ तरी ..

ज्ञानाने विस्तारे
पैस अज्ञाताचा
थांग अनंताचा
लागेच ना

कविता क्षीरसागर

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users