नाही पुण्याची मोजणी

Submitted by वैशाली अ वर्तक on 13 February, 2017 - 03:07

नाही पुण्याची मोजणी ।

जन कल्याणा असती विभूती ।
विश्वबंधुत्व भाव वसे ठायी ।
दुजा भाव कधी न मनी ।।
नाही पुण्याची मोजणी ।।

सोयरे तयांचे तरू वेली।
छाया माया देती तयांपरि ।
जीवन सफल तयात जाणी ।
नाही पुण्याची मोजणी ।।

नसे खंत सुख -दुःखाची ।
भक्ती मार्ग सदा आचरती ।
जिणे जणू गंगेचे पाणी ।
नाही पुण्याची मोजणी ।।

पर उपकार धर्म हाची ।
पाप भावना मुक्त होती।
संत संगतीत पुण्य जाणी
नाही पुण्याची मोजणी ।।

जरि करिता दुःस्वास जनांनी ।
साहुनी घेती सुस्मित वदनी ।
क्रोध न येई ध्यानी मनी ।
नाही पुण्याची मोजणी ।।

निवृत्त होऊनी ज्ञानी होती।
सोपान मार्गी होई मुक्ती ।
देती शिकवण जीवनाची ।
नाही पुण्याची मोजणी ।।
वैशाली वर्तक (अहमदाबाद)

.

Group content visibility: 
Use group defaults