तडका - आमचे संविधान

Submitted by vishal maske on 25 January, 2017 - 20:06

आमचे संविधान

हक्क,कर्तव्य बजावत
माणूस माणूस बनला आहे
भारतीय राज्यघटने मुळेच
माणसांत माणूस विनला आहे

या देशाचे नागरिक आम्ही
याचा सदैव वाटतो अभिमान
जगातही भारी ठरले आहे
हे आमचे भारतीय संविधान

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Use group defaults