'स्वप्न' आणि 'सत्य' - भाग ६- सुट्टी

Submitted by विद्या भुतकर on 24 January, 2017 - 20:04

भाग ५: http://www.maayboli.com/node/61529

दोघेही टिव्ही समोर बसून मध्ये मध्ये बोलत आहेत.

ती: ए आपण सुट्टीला कुठं जायचं?

तो: कुठली सुट्टी?

ती: असं काय करतोस आता २६ जानेवारी येतोय ना?

तो: अगं मग एकच दिवस तर आहे.

ती: अरे, मधला एक दिवस रजा टाकली तर ४ दिवस मिळतात ना?

तो: हां खरंच की.

ती: मग कुठे जायचं?

तो: जायला कशाला पाहिजे? घरीच राहू की.

ती: शी किती बोअर होईल अरे? घरी काय राह्यचं?

तो: उलट चार दिवस म्हणून सगळी जनता बाहेर पडते. उगाच गर्दीत कशाला जायला पाहिजे?

ती: मग काय करायचं?

तो: काही नाही. निवांत घरी बसू, खाऊ-पिऊ, टिव्ही बघू.

ती: बस इतकंच?

तो: उलट घरासारखी व्हेकेशन नाही.

ती: बाहेर जाऊ ना, एखाद्या गावाला. छान तीनेक दिवस रूम बुक करू. खायचं प्यायचं, फिरायचं.

तो: बाहेर जाऊन रूमवरच पडून राहायचं तर घर काय वाईट आहे?

ती: जरा बदल होतो ना तेव्हढाच. फ्रेश होतो एकदम.

तो: उलट मी तर म्हणतो त्या गर्दीत, प्रवास करून त्रास करून घेण्यापेक्षा घरी राहून फ्रेश होऊ मस्त.

ती: ....
गप्पच...

तो: शिवाय त्यासाठी पैसे घालवायची काय गरज?

ती: प्रत्येक गोष्ट गरजेसाठी करतो का माणूस. मजा म्हणून पण करू शकतो ना?

तो: अगं पण त्यासाठी बाहेर पडलंच पाहिजे असं थोडीच आहे?

ती(चिडून) : जाऊ दे मग. घरीच राहायचं आहे तर मी रजा तरी का घेऊ?

तो: ठीक आहे, नको घेऊस.

ती: तुला ना काही बोलण्यात अर्थच नाही.

तो: नको बोलूस !

दोघेही तोंड फिरवून बसले होते. आज पुन्हा एकदा स्वप्नं आणि सत्याचं वाजलं होतं. आज पुन्हा दोघांना एकमेकांचं मन समजलं नव्हतं.

विद्या भुतकर.
https://www.facebook.com/VidyaBhutkar1/

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users