'स्वप्न' आणि 'सत्य' - भाग ५

Submitted by विद्या भुतकर on 24 January, 2017 - 18:31

भाग ४: http://www.maayboli.com/node/59705

तो: परवा लाईट बिल भरलंस ना?

ती: अर्रर्रर्रर्रर्रर्र .....सॉरी विसरले.

तो: किती वेळा आठवण करून द्यायची?

ती: ए मला नाही लक्षात रहात असलं सगळं.

तो: म्हणूनच तर सांगतोय.

ती: पण मी बाकी बघतेच ना?

तो: मग हे पण करायचं. तुला आठवण राहावी म्हणून मुद्दाम तेव्हढं एकंच काम सांगितलंय. बरं, तेही ऑनलाईन भरायचं असतं. स्वतः जायलाही लागत नाही.

ती: बरं, भरते आज.

तो: काही गरज नाहीये. काल शेवटची तारीख होती. मी भरून टाकलं कालच.

ती: (लाडाने) थँक्यू !!

तो: मी आहे म्हणून चाललंय सगळं !

ती: तर तर .... Happy

तो: असू दे.. असू दे..पुढच्या वेळी भर वेळेत नाहीतर कॅण्डल लाईट डिनर करावं लागेल.

ती: हो डिनरवरून आठवलं, आज संध्याकाळी अंजू येणार आहे.

तो: ओह. आज येणार आहे का?

ती: असं काय करतोस? मी किती वेळा सांगितलं तुला. आज लवकर घरी ये.

.

.

. .

ती: (संध्याकाळी) अरे येताना पनीर आण म्हणून सांगितलं होतं. आणलंस का?

तो: अर्रर्रर्रर्रर्रर्र विसरलो.

ती: कितीवेळा आठवण करून द्यायची?

तो: सॉरी, मला असल्या गोष्टी लक्षात रहात नाहीत.

ती: मग रिमायंडर लावायचा ना? आज पनीरच करायचे होते जेवायला. मला फिरून जावं लागतं डेअरीकडे.

तो: मग आता?

ती: आता काय? मी येते घेऊन येताना.

तो: सॉरी ! सॉरी !!

ती: नशीब मी विचारले तरी.

तो: थँक्यू.

ती: असू दे असू दे ! मी आहे म्हणून चाललंय सगळं.

तो: तर..... तर ..... Happy

सत्यातले साथीदार असे असताना, स्वप्नातला 'परफेक्ट' साथीदार कुणाला हवाय?

विद्या भुतकर.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Happy