तडका - थंडी गुलाबी

Submitted by vishal maske on 16 January, 2017 - 08:44
Group content visibility: 
Use group defaults

थंडी गुलाबी,...?

हा नैसर्गिक हा:हाकार जणू
पार्‍याचं रेकॉर्ड मोडलं आहे
थुड-थुड करण्या इतपत हे
थंडीचं सुमार वाढलं आहे

थंडीच्या मार्‍यात सापडल्यास
जीवाची जणू काहिली आहे
मनसोक्त आनंद घेण्यासाठी
थंडी गुलाबी ना राहिली आहे,.!

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३