आयुष्य हे सतत बदलत असते .

Submitted by Vaishali Agre on 27 December, 2016 - 06:48

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
घडाळ्याच्या काट्याला सरकत असते .
मिनिटाला असतात जवळ , तर सेकंदात असतात दूर .

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
पावसाच्या सरीत मन कोरे असते ,
आणि आठवणींच्या उन्हात भिजत असते .

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
भविष्यच्या पुस्तकात , भूतकाळाचे पान असते .
चुकांमध्ये बरोबर वजा केले जाते .

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
शब्दांना हि कोडं पडावं अशी हि माणसे भेटतात .
काही माणसे अशी भेटतात सोबत राहूनही एकाकी करतात .
आणि काही माणसे क्षणाचे सोबती असतात ,
नंतर दूर जाऊनही हृदयांत घर करतात .

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
मन कधी कागदासारखे हलके होते ,
तर कधी मनावर अनुभवाचे दगड ठेवावे लागते .

आयुष्य हे सतत बदलत असते .
बदलत असतात रंग ....
कधी असते डोकयावर निळ्या रंगांचे छप्पर ,
तर डोळ्यात असते बेरंग पाणी ....

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users