माझी माय

Submitted by गवंडी ललिता on 9 December, 2016 - 01:26

माझी माय
माय माझी साधी भोळी,
माय माझी साधी भोळी..

जिणे शिकविले मला,
जीवनाच्या चालीरीती, जीवनाच्या चालीरीती..

चुकल्या जरी वाटा माझ्या,
शोधिले तिनेच पाऊल खुणा..

बेरंगी या जीवनाला,
फुलविले तिने सप्त रंगांना..

आसवं माझी पुसत पुसत,
डोळे तिचे कोरडेच राहिले..

घेता घेता जीवनाची शिकवण,
हात माझे रितेच राहिले..

उमळून पडावा वृक्ष जसा,
जीवन माझे संपले..

पान मुळांसहित
मायेने माझ्या मला सावरले..

संकटांशी दोन हात करून,
जगायचे मला शिकविले..

आयुष्याला सामोरे जाण्याचे,
धाडस माझ्यात तिने भरविले..

माय माझी साधी भोळी,
माय माझी साधी भोळी..

जिणे शिकविले मला,
जीवनाच्या चालीरीती, जीवनाच्या चालीरीती..

-ललिता गवंडी ,७७४१०८५५६६

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users