फुलपाखरु मनाचे हळुवार होत आहे!

Submitted by सत्यजित... on 14 November, 2016 - 09:55

मग्रूर काजव्यांचा संचार होत आहे...
पणती जपून ठेवा अंधार होत आहे!

वाटेत सावल्यांचे थांबे नकोत मजला...
माझ्याच सावलीचा मज भार होत आहे!

झाली नवीन ओळख,माझी मला अशी की...
ऐन्यासमोर चिमणी बेजार होत आहे!

सुरवंट वेदनेचा कोषांत वाढताना..
फुलपाखरु मनाचे हळुवार होत आहे!

हे कोणत्या ऋतूचे नादावलेत पैंजण?
एकेक पाकळीचा गुलजार होत आहे!

—सत्यजित

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

>>>>हे कोणत्या ऋतूचे नादावलेत पैंजण?
एकेक पाकळीचा गुलजार होत आहे!<<<<

व्वा व्वा! व्वा!

एकुणच गझल खूप सुरेख! मला मतल्यातील दोन्ही मिसरे स्वतंत्ररीत्या आवडले.

वाटेत सावल्यांचे थांबे नकोत मजला...<<<<

झाली नवीन ओळख,माझी मला अशी की...<<<<

फुलपाखरु मनाचे हळुवार होत आहे!<<<<

हे शेर म्हणण्यापेक्षा ह्या ओळी फार आवडल्या. अभिनंदन आणि शुभेच्छा! Happy

खूप धन्यवाद विलासरावजी!

बेफीजी,अगदी भर-भरुन दाद आणि शुभेच्छा दिल्या आहेत आपण!त्याबद्दल मनःपूर्वक आभारी आहे मी आपला!

श्रीपादजी,मनःपूर्वक धन्यवाद!