बाधणार उन्ह ह्याला बहुधा

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 18 October, 2016 - 08:31

खुष माझ्यावर झाला बहुधा
क्षण शेवटचा आला बहुधा

ढग पोकळ गडगडती नुसते
घालणार विज घाला बहुधा

सावलीमधे चालत होता
बाधणार उन्ह ह्याला बहुधा

जवळ ठेवतो सुट्टे पैसे
हुशार भाजीवाला बहुधा

तो काहीही बोलत नाही
सर्व समजते त्याला बहुधा

भावनेस दे वाट मोकळी
तुंबणार तो नाला बहुधा

अडगळीतले समोर आले
रंग दिलास मनाला बहुधा

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users