प्रयत्नान्ती तुझ्यापर्यन्त नाही पोचता आले

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 5 October, 2016 - 03:52

मनाजोगे जरी नाही जिण्याला हाकता आले
मनातिल स्वैर इच्छाचे जनावर दाबता आले

मनाचे फूल माझे....माळरानावर उमललेले
कुणी ना माळले, ना ही कुणावर वाहता आले

नदयांना संगमावर पाहिले समरूप होताना
तुझ्या-माझ्या विचारांना तसे ना धावता आले

तुझ्या निःसीम भक्तांची अशी झुंबड़ उडालेली
प्रयत्नान्ती तुझ्यापर्यन्त नाही पोचता आले

तुझ्या आश्वस्त स्पर्शांचे सुगंधी चांदणे झाले
जणू आकाशगंगेला धरेवर आणता आले

मनापासून देते दाद त्या प्रत्येक शेराला
मनामधले हुबेहुब जर तसे ना मांडता आले

उभे आयुष्य हे संदिग्धसा दीवाण गालिबचा
दिलेला अर्थ पडताळूनही ना वाचता आले

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users