तडका - रेन इफेक्ट

Submitted by vishal maske on 3 October, 2016 - 12:14

रेन इफेक्ट

पावसासाठी माणसं
इथे झाले होते आतुर
मात्र आता पावसाने
केलं आहे चिंतातुर

आल्या पावसाने इथे
दुष्काळाला ओलं केलं
हाती तोंडी आलेलंही
ओरबाडून सारंच नेलं

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users