तडका - चित्रकारांनो

Submitted by vishal maske on 28 September, 2016 - 22:46

चित्रकारांनो

आपण काय काढतोहेत
याचं भान ठेवायला हवं
काढलेलं चित्र समाजात
आदरानेच यायला हवं

दर्जेदार चित्राला समाज
दर्जेदार स्थान देऊ शकतो
नाही तर दर्जाहिन लोकांना
पायाखालीही घेऊ शकतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users