तडका - खोगीर भरती

Submitted by vishal maske on 26 September, 2016 - 11:53

खोगीर भरती

लोकांच्या सहकार्याने
इथे लोक मोठे होतात
एकदा मोठे झाले की
इमानाला खोटे होतात

जनतेशी इमान ठेवण्याचा
विचार त्यांचा फेको आहे
लोकशाही राज्यात अशी
खोगीर भरती नको आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users