मी पिशाच्च बनलो आहे.

Submitted by निशिकांत on 19 September, 2016 - 00:40

( अतृप्त भटकत्या आत्म्याचे पण कांही मनोगत असते? असेलच तर ते जाणून घेण्याची योग्य वेळ म्हणजेच सध्या चालू असलेला पक्ष पंधरवाडा! बघा काय आहे मनोगत ते. )

प्रेमात आपुल्यांच्या मी
एवढा गुंतलो होतो !
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

आजही भटकतो आत्मा
का आसपास पोरांच्या ?
राबता सुखांचा राहो
भरभरून दारी त्यांच्या
दिसताच नात रडताना
पळभर गलबललो होतो
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

सळसळ पिंपळ पानांची
जी होती तशीच आहे
अंगणात फुलवेलींची
थरथरही जुनीच आहे
मी मेलो, काय बदलले?
प्रश्नात गुंतलो होतो
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

पिंडदान करतेवेळी
कावळा शिवेना जेंव्हा
" काळजी नीट आईची
घेऊत" म्हणाले तेंव्हा
पोरांच्या विश्वासावर
पिंडाला शिवलो होतो
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

श्राध्दा दिवशी माझ्या मी
पाहिले, घरी फिरताना
मोबाइल, संगणकावर
सारेच काम करताना
विसरले मला! मी माझ्या
डोळ्यातुन झरलो होतो
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

अजरामर का हा आत्मा
भटकावयास जगदिशा ?
जीवना ! हारलो बाजी
ना मनात उरली ईर्षा
प्रेमाचे घेउन ओझे
मरणोत्तर फिरलो होतो
ज्या क्षणी जाहला मृत्यू
मी पिशाच्च बनलो होतो

निशिकांत देशपांडे. मो.क्र. ९८९०७ ९९०२३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

भटकत्या आत्म्यास,
सप्रेम नमस्कार.
लिहिण्यास कारण कि आपल्या मनोगतातून असे समजून आले, कि मृत्यू झाल्याने आपणांस फार दुःख झाले आहे. आपण फार निराश झाला आहात.
मला आपणांस असे सांगणे आहे, कि आपण एक जीवन जगलात. ज्यात सुख दुःखाचे, बरे वाईट, सर्व प्रकारचे अनुभव घेतलेत.
आता तुम्ही मृत्यू पलीकडच्या जीवनात प्रवेश केला आहात. तुम्हाला पुन्हा नव्याने जीवन जगण्याची संधी मिळालीय. आम्हाला माहित नाही ते जीवन कसे असते. पण कशा तरी, बरे वाईट प्रकारचे तरी नक्कीच असेल. तर आता एक दीर्घ श्वास घ्या आणि एका नवीन अनुभवाला हसतमुखाने सामोरे जा. मग बघा तुमचे त्यातही मन रमेल.
पुढे मागे आपली भेट झाली तर ओळख विसरू नका बरे! Wink

@ निशिकांत, माझा प्रतिसाद आपण खिलाडूवृत्तीने घेतल्याबद्दल आपले आभार!!! आपला प्रतिसाद नजरेतून सुटल्यामुळे मी उशिरा प्रति-प्रतिसाद देत आहे, त्याबद्दल क्षमा असावी. पुढील कलाकृतीकरीता आपणांस शुभेच्छा!!