तडका - रस्ते

Submitted by vishal maske on 7 September, 2016 - 21:55

रस्ते

ज्वलंत मुद्यांमधील
हे प्रश्न सच्चे आहेत
गावो-गावी अजुनही
रस्ते हे कच्चे आहेत

विकासाच्या आराखड्यात
खेडे दुर्लक्षित नसावेत
खेडे स्मार्ट करण्यासाठी
रस्ते सुरक्षित असावेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users