मनात असावा सतत श्रावण....

Submitted by राजेंद्र देवी on 3 September, 2016 - 01:11

मनात असावा सतत श्रावण...

तुझे येणे जणू असते वादळ, ऐनभरातले
तुझे बोलणे जणू असते गीत, सुरातले

तुझी ओढ असते जणू पाणी, पुरातले
तुझे रुसणे असते जणू लटके, प्रेमज्वरातले

तुझे लाजणे उधळत असते रंग, गुलाबातले
तुझी आठवण येणे असते जणू ऊन, श्रावणातले

एवढेच असावे मनात असावा सतत श्रावण
जरी दीस असले ग्रीष्मातले.....

राजेंद्र देवी

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users