तडका - जबाबदारी

Submitted by vishal maske on 15 August, 2016 - 11:35

जबाबदारी

प्राणांचाही करूनी त्याग
स्वातंत्र्य वीर झटले हो
त्यांच्या पराक्रमा मुळेच
देशास स्वातंत्र्य भेटले हो

देशाला स्वातंत्र्य मिळाले
हि बाब आहे गर्वाची
पण स्वातंत्र्याचे संरक्षण
हि जबाबदारी आहे सर्वांची

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो.९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users