ओढ पंढरीची ।

Submitted by किंकर on 9 July, 2016 - 18:35

अनेक संत त्यांच्या रचनेतून पांडुरंगा प्रति भावना व्यक्त करताना ,त्या रूपास माऊली ,बाप अशा रूपात पाहतात . त्यामुळे सुचलेली ही एक रचना विठ्ठल चरणी अर्पण !

ओढ पंढरीची ।

बोलविता 'तिने' धावलो मनाने ।
चालला देह वारीसंगे ।
खुण गाठ मनाशी। पोचता पंढरीशी।
घेईल 'माउली' मजशी उराशी ।।१।।

गेला जन्म दुखः भोग यात ।
संपली हयात हीच यातायात ।
तरी त्याची आस असते मनात ।
देईल 'बाप' सावली जराशी ।।२।।

वारीचा अट्टहास । घडवितो उपवास ।
गजर नामाचा हाच एक श्वास ।
संपता खडतर वाट कैवल्याची ।
दिसे 'मायबाप' मज पंढरीशी ।।३।।

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छानच! Happy

किंकर बरेच दिवसांनी इथे दिसताय .>>>>>>>>.+१११११११११११११
(परवाच तुमची आठवण आली होती. एका मालिकेतील माणूस तुमच्यासारखा दिसत होता. Proud )