कळेना कोणती ही ग्रहस्थिती नक्की ?

Submitted by सुप्रिया जाधव. on 3 July, 2016 - 15:20

कुणी केली मनाची ही स्थिती नक्की
कशाची वाटते आहे भिती नक्की ?

स्वरातिल कंपने ऐकूनही कळते
कपाळावर तुझ्या आठ्या किती नक्की

शरीराला चितेवर जाळले जाते
मनातिल राहते इच्छा जिती नक्की

नळाच्या सांडत्या धारेतुनी कळते
किती भरली, किती घागर रिती नक्की

युगांचा लांबला यंदा अबोला हा
कळेना कोणती ही ग्रहस्थिती नक्की ?

सुप्रिया

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users