असा पोटुशी पाऊस...

Submitted by सत्यजित on 2 July, 2016 - 19:48

असा पोटुशी पाऊस
शोधे मायेच अंगण
तिच्या लेकरांची दाटी
तिथे तिचं माहेरपण

तिच्या येण्याने अंगण
पुन्हा झाले लेकुरवाळे
इवल्या तृणांच्या पायी
साजे थेंबाचे गं वाळे

थेंबा थेंबांनी ती पापे
घेते मुक्या लेकारांचे
त्या लेकरांच्या कुशीत
गाती थवे पाखरांचे

आली माहेरवाशिण
तीच लिंबलोण करा
तिची वृक्षलतावल्ली
त्यांच लाडंगोडं करा

चारमासाची पाहुणी
पुन्हा जाईल सासुरा
तिच्या लेकरांची तिने
तुझ्या हाती दिली धुरा

पोटाच्या पोरा परी
त्यांचं संगोपन करा
मग पोटुशी पाऊस
पुन्हा येईल रे घरा....

मग पोटुशी पाऊस
पुन्हा येईल रे घरा....

-सत्यजित.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users