तडका - आपले पर्यावरण

Submitted by vishal maske on 5 June, 2016 - 00:02

आपले पर्यावरण

झाडे लावा आणि झाडे जगवा
सांगणारे,ऐकणारे खुप आहेत
पण झाडांची कत्तल करणारेही
माणसांचेच ग्रुपच्या ग्रुप आहेत

पर्यावरणाच्या बाबती मध्ये
हो, मानवी प्रवृत्ती हिन आहे
आज पर्यावरण दिनी सांगतो
आपले पर्यावरण दीन आहे

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users