तडका - माणसांच्या दुनियेत

Submitted by vishal maske on 2 June, 2016 - 10:44

माणसांच्या दुनियेत

माणसांवरचा विश्वासही
माणसांनी तोडला आहे
कुविचारी जोखंडातच
हो,माणूस पीडला आहे

माणसांचे पाहून वागणे
काळजामध्ये आग झाली
माणसांच्या या दुनियेत
माणूसकीही महाग झाली

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users