तडका - दमानी या

Submitted by vishal maske on 1 June, 2016 - 10:26

दमानी या

रस्त्यांवरचा महा निष्कर्ष
आता फ्रंट टू फ्रंट आलाय
रस्त्यांवरचे खड्डे म्हणजे
पब्लिसिटी स्टंट झालाय

रस्त्या-रस्त्यावरती आहेत
अपघातांच्या त्सुनामी या
धोका कधीही होऊ शकतो
म्हणूनच ऐका 'दमानी या'

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users