तडका - सामाजिक कलंक

Submitted by vishal maske on 26 May, 2016 - 21:09

सामाजिक कलंक

पद प्रतिष्ठा मिळाल्यावर
दुरूपयोग करू लागतात
अन् जबाबदार्या झुगारून
स्वत:च घर भरू लागतात

समाजाला ढसणारे हे
जहरी जहरी डंख आहेत
हे समाजातच पोसणारे
जमाजाचे कलंक आहेत

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users