पुन्हा तू भेटण्याचा वार ठरलेला

Submitted by वैभव फाटक on 17 May, 2016 - 06:37

पुन्हा तू भेटण्याचा वार ठरलेला
पुन्हा हृदयात हाहाकार ठरलेला

करावी तू स्तुती माझी, तुझी मीही
तुझ्यामाझ्यात हा व्यवहार ठरलेला

किती साच्यात आयुष्यास ओतावे
तरी घेईच ते आकार ठरलेला

निघाला दूर लाचारी कराया तो
बिचारा एकटा लाचार ठरलेला

दिसू शकणार नाही सर्व डोळ्यांनी
दिव्याखाली सुधा अंधार ठरलेला

कितीवेळा पुढे मी ठेवले पेढे
विसरला देव भ्रष्टाचार ठरलेला

वैभव फाटक (१६-०५-२०१६)

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

किती साच्यात आयुष्यास ओतावे
तरी घेईच ते आकार ठरलेला

निघाला दूर लाचारी कराया तो
बिचारा एकटा लाचार ठरलेला<<< सुरेख शेर! (सुलभतेसाठी घेईच ऐवजी घेतेच वगैरे सुचले)

वैभव जी गझल खुप आवडली . आणि हा शेर तर खुप छान ।।।म वाँ।।।

किती साच्यात आयुष्यास ओतावेतरी घेईच ते आकार ठरलेला

किती साच्यात आयुष्यास ओतावे
तरी घेईच ते आकार ठरलेला

निघाला दूर लाचारी कराया तो
बिचारा एकटा लाचार ठरलेला

>>> सुरेख शेर...