तडका - सत्य आलंय धोक्यात

Submitted by vishal maske on 15 May, 2016 - 00:02

सत्य आलंय धोक्यात

सावरता सावरताही
जीणं चाललं धुक्यात
कपटी षढयंत्रांमुळे
सत्य आलंय धोक्यात

कसे येईल हो सत्य पुढे
सत्याचा गळा घोटल्यावर
माणसांप्रती माणसांतली
माणूसकीच आटल्यावर

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users