तडका - अवकाळी वातावरण

Submitted by vishal maske on 9 May, 2016 - 10:12

अवकाळी वातावरण

थंड झूळूक देणारं हे
वातावरण खास आहे
चार चार थेंबांचीही
आता मनात आस आहे

तापल्या वातावरणात
हा क्षण नवा वाटतो
हलकासा अवकाळही
आता हवा-हवा वाटतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users