तडका - प्रसंग

Submitted by vishal maske on 8 May, 2016 - 10:47

प्रसंग

इथे इतरांचा मोठेपणा
कधी मनालाच टोचवतो
अन् आपला कमीपणा
आपल्यालाच खचवतो

मात्र जिद्दीनं लढल्यास
हा कमीपणा दुर होतो
पण वेळ बदले पर्यंत
हवा प्रसंग चुर होतो

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users