तडका - शान महाराष्ट्राची

Submitted by vishal maske on 30 April, 2016 - 22:50

शान महाराष्ट्राची

या भुमीवर शौर्य ऊजळती
अहो गरजती यश वल्गना
चरा चरातुन मिळतो सन्मान
नव पिढीच्या कला गुणांना

वैचारिक त्या क्रांतीमधली
इथे सदाबहर ही ऊत्तराची
महाराष्ट्रवासी राखु सदैव
जगी शान ही महाराष्ट्राची

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users