तडका - नीट करा निट

Submitted by vishal maske on 29 April, 2016 - 22:52

नीट करा निट

काळ बदलेल तस-तसे
नव-नविन फंडे होताहेत
विद्यार्थ्यांच्याही ललाटी
नव-नविन कंडे येताहेत

शिक्षण घेण्यासाठी पहा
झाले कठीण सारे बिट
पण विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा
नीट पार पाडावी निट

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users