तडका - आदर्श

Submitted by vishal maske on 29 April, 2016 - 11:23

आदर्श

आदर्श घडवताना
आदर्श घोटाळा झाला
आदर्शच्या बरखास्तीस
आदर्श वेटोळा आला

आदर्श कोर्ट कारवाईत
आदर्श घेरू शकते
आदर्श पाडली तर
आदर्श ठरू शकते

विशाल मस्के
सौताडा,पाटोदा,बीड.
मो. ९७३०५७३७८३

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users